Benestar Social

 
Les competències en matèria de serveis socials estàn delegades a l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
El servei de benestar social engloba diversos serveis que tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i de manera específica, d'aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, un especial suport i atenció.

Aquests serveis són:

Equip de Serveis Socials Bàsics (SSB): l'horari d'atenció al públic de la unitat d'acollida al nostre municipi és setmanalment els divendres de 9.30 h a 13.00 h a l'Ajuntament. 
Des de serveis socials bàsics és gestionen diversos recursos: banc d'ajuts tècnics, teleassistència, serveis d'ajuda a domicili, transport adaptat...
 
- Servei d'Informacio i Atenció a les Dones (SIAD): informa i orienta sobre aspectes relacionats amb la vida quotidiana de la dona com: salut, treball, habitatge i/o serveis i recursos per a les dones. També atén dones que pateixen violència de gènere. Per més informació aquí
Per contactar-hi ho podeu fer per mitjà del telèfon 977 86 12 32 o bé per correu electrònic a siad@concadebarbera.cat.
 
- Atenció a les persones nouvingudes: dóna atenció de servei de primera acollida a les persones nouvingudes que s'empadronen al municipi i assessora en la tramits i renovacions de la documentació.  Podeu contactar amb la tècnica a través del correu electrònic: ocame@concadebarbera.cat.
 
 
Trobareu més informació sobre altres serveis i recursos de l'area servei i recursos aquí