Utilització d'espais

 

 

Calendari d'utilització de la sala polivalent del centre cívic:
 

Calendari d'utilització del DESPATX POLIVALENT del centre cívic:
 

Calendari d'utilització del PAVELLÓ MUNICIPAL de Vimbodí i Poblet: 

Calendari d'utilització del TEATRE CINEMA FOMENT de Vimbodí i Poblet: