Subvencions de Salut Pública de la Diputació de Tarragona

24/04/2023

Subvencions de Salut Pública de la Diputació de Tarragona

Dins la convocatòria de subvencions de Salut Pública de la Diputació de Tarragona per tal de
generar entorns més resilients, segurs i saludables de l’exercici 2022, l’Ajuntament de Vimbodí
i Poblet ha estat beneficiari de la següent subvenció:

- LÍNIA 1- 1.2 PISCINES : 8174 €
- LINIA 2- SALUT: 12.872,86 €
L’import atorgat a la LÍNIA 1, es va destinar a la contractació del servei de socorrisme de la
piscina municipal.

Pel que fa a la LÍNIA 2, aquest import es va destinar a diverses actuacions:
- Desratitzar, fumigar i desinfectar els locals municipals, les piscines i el clavegueram
així com tractar una plaga de tèrmits subterranis.

- Una altra de les finalitats a la qual s’ha destinat aquesta Línia, és per esterilitzar les
colònies de gats i recollir i transportar els gossos abandonats al municipi.

- Així mateix, també es va destinar aquesta Línia d’actuació, a la compra de material de
neteja per a la correcta desinfecció dels edificis municipals.

- Es van comprar dos desfibril·ladors (DEA) i es van dur a terme diferents actuacions
relacionades amb els DEA: formació, inscripció al registre oficial de desfibril·ladors,
servei de connectivitat,...

- I per últim es van substituir les finestres i persianes del Consultori mèdic.