Subvenció de la Diputació de Tarragona

13/10/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha realitzat les obres de reparació de la canonada de baixa al seu pas pel riu Milans degut als danys produïts pels aiguats del 22 d'octubre de 2019. Aquesta obra s'ha executat amb la línia de subvencions exepcionals i de fenòmens meteorològics de la Diputació de Tarragona per un import de 44.136,54 €.


L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha rebut una subvenció per a la redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques per la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable per un import de 5,172,70€. Aquest projecte ha estat subvencionat mitjançant la línia C de subvencions excepacionals 2020.