Subvenció de la Diputació de Tarragona

23/08/2022

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha estat beneficiari d'una subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 66.500,00 euros destinada a la pavimentació del carrer Bosc de Poblet (PAM 2021), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-1010-942-76221-01.