Subvenció de la Diputació de Tarragona

29/03/2022

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l'AJuntament de Vimbodí i Poblet pel condicionament per inundabilitat de la plaça de les Orenetes, per a l'any 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2022-1200-172-76272-02, en els termes següents:

Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Municipi: Vimbodí 

Concepte: SN_2021_Ajuntament de Vimbodí 

% concedit: 78,90%

Import concedit: 100.000,00 euros

Total: 100.000,00 euros