L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet treu a concurs públic la gestió i explotació del Bar Vimbodí

06/03/2024

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet treu a concurs públic la gestió i explotació del Bar Vimbodí

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha tret a concurs públic la gestió i explotació del Bar Vimbodí, situat a la plaça Major, número 11.

La concessió s’adjudicarà per procediment obert, i s’atorgarà a qui, en conjunt, formuli la proposta més avantatjosa, conforme a allò que disposen els articles 59 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Les ofertes s’han de presentar mitjançant l’eina “sobre digital” accessible des del perfil del contractant de l’Ajuntament.

La presentació de sol·licituds finalitza el 20 de març de 2024, a les 13.00 h.

Tota la informació referent al plec de clàusules i com fer el tràmit, la trobareu al següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300089468