EL JACIMENT DEL MOLÍ DEL SALT, DECLARAT BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

24/07/2023

EL JACIMENT DEL MOLÍ DEL SALT, DECLARAT BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

El jaciment del Molí del Salt ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Local. El BOPT recentment ha publicat la declaració. I és que és un dels jaciments paleolítics més importants del país.

 

 

Les excavacions arqueològiques que s'hi duen a terme des de l'any 1999 han descobert una seqüència estratigràfica d'uns 2,5 metres de potència amb una rellevant seqüència d'ocupacions humanes corresponents al Mesolític i al Paleolític Superior, datades entre els 9.000 i els 15.000 anys abans del present.

 

 

Fins ara, el jaciment del Molí del Salt ha proporcionat més de 50.000 restes arqueològiques, la majoria eines de pedra i ossos dels animals que menjaven aquestes poblacions de caçadors-recol·lectors. Com és habitual als jaciments d'aquesta cronologia que es troben al vessant mediterrani peninsular, la majoria de les restes de fauna corresponen a conills. Tanmateix, hi ha també restes d'animals més grans, com cérvols, cabres i porcs senglars. Totes presenten evidències clares (marques de tall i fractures) que indiquen que els animals van ser caçats i consumits pels humans.

 

 

Un bé cultural d'interès local, abreujat (BCIL) és una categoria de protecció del patrimoni cultural català, atorgada a un bé, tant moble com immoble o immaterial.

 

 

Fotografia: IPHES