Consulta pública en relació a l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Vimbodí i Poblet.

30/05/2024

Consulta pública en relació a l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Vimbodí i Poblet.

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet obre un termini de 10 dies, a comptar a partir del 31 de maig de 2024, de consulta pública per a recollir opinions i suggeriments de la ciutadania i de les organitzacions més representatives que puguin veure’s afectades, en relació a l’elaboració de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Vimbodí i Poblet.

Aquesta ordenança estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d’aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica (estat d’alerta, excepcionalitat o emergència) que es declarin per la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua i dona resposta al marc normatiu aprovat per la Generalitat de Catalunya en que dictamina que les administracions tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s’estableixin en l’ús de l’aigua per a abastament de població i de consum, a fi d’assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei.

En aquest apartat, trobareu l'anunci de la consulta pública amb la proposta d’ordenança reguladora.

Podeu trametre les vostres opinions a través del tràmit 'suggeriments' que posem a disposició: ENLLAÇ AL TRÀMIT