BASES REGULADORES DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG INSTAGRAM VITRUM 2023

28/09/2023

BASES REGULADORES DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG INSTAGRAM VITRUM 2023

PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

 

 1. Per participar al sorteig cal publicar una fotografia a la xarxa social Instagram, que reflecteixi qualsevol acte o activitat en el marc de VITRUM, la festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet, de l’edició 2023.

 2. La persona participant ha de ser seguidora del perfil del Museu del Vidre @museudelvidre.

 3. La fotografia ha d’estar etiquetada amb #vitrum2023 i #museudelvidre, sense perjudici que pugui anar acompanyada d’altres etiquetes i/o mencions.

 4. La persona participant ha de ser autora de la fotografia, que ha de ser original i pròpia, i si hi apareixen persones, ha de comptar amb el seu consentiment. 

La persona participant pot publicar i etiquetar tantes fotografies com desitgi.

 

PERÍODE DE PARTICIPACIÓ

 1. Entraran a sorteig les fotografies compartides i etiquetades en el transcurs del període de la celebració de la festa; és a dir, del 30 d’octubre de 2023 a les 7.00h al 2 d’octubre a les 23.59 h. 

 

PREMIS

 

 1. El premi del sorteig és un porró de vidre elaborat artesanalment al Museu i Forn del vidre de Vimbodí i Poblet i dues entrades al Museu.

 2. Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.

 3. La recollida del premi es determinarà amb la persona guanyadora i l’organització de Vitrum. La persona participant autoritza a sortir a la fotografia de l’entrega del premi.

SORTEIG

 

 1. El sorteig es realitzarà el dia 4 d’octubre a la tarda de forma aleatòria entre tots els perfils participants i immediatament s’anunciarà la persona guanyadora a la mateixa xarxa social d’Instagram. A més, també es contactarà per missatge privat.

 

ALTRES CONDICIONS

 1. La participació implica que la persona participant tingui un compte a instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa: http://instagram.com/legal/terms .

 2. L’organització podrà deixar fora del sorteig aquelles fotografies que no responguin a la temàtica de la convocatòria o continguin material ofensiu o discriminatori, tant en imatge com en els comentaris.

 3. En cas que el sistema d’etiquetes tingués un funcionament irregular a Instagram i hi hagués alguna imatge que no aparegués al fil de l’etiqueta, l’organització no se’n farà responsable. Es recomana que el perfil de la persona participant sigui públic. 

 4. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada. 

 5. La participació de manera fraudulenta suposarà l’eliminació automàtica en la participació del sorteig. 

 6. La participació al sorteig estarà obert a majors de 16 anys o més. En el cas de participació de persones de menys de 18 anys, el fet de participar al sorteig implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus progenitors o tutors legals.

 7.  Les dades personals s’inclouran a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades.

 8. L’acceptació del premi suposa donar consentiment a l’organització per utilitzar, amb finalitats publicitàries, la fotografia i el seu nom de perfil en el material relacionat amb el Museu i Forn del Vidre.