Ajut de 7.612,50€ de la Diputació per al sosteniment de la llar d'infants

print pdf
09/12/2018

Ajut de 7.612,50€ de la Diputació per al sosteniment de la llar d'infants

L’ajuntament de Vimbodí i Poblet, com a titular de la llar d’infants municipal ‘Les Orenetes, s’ha beneficiat del programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de la Diputació de Tarragona, i ha esdevingut perceptor d’un ajut de 7.612,50 € corresponent al curs 2017/2018.

Amb aquesta línia d’ajuts, la Diputació supleix l’aportació que la Generalitat feia als ajuntaments per als sosteniment d’aquests tipus d’equipaments i que va eliminar fa uns anys en plena recessió.

Aquesta subvenció permet seguir prestant un servei indispensable per als usuaris, que poden conciliar així la vida laboral i familiar, a un preu accessible per a tothom.