Acords de govern del plenari extraordinari del 15 de juliol

18/07/2021

Acords de govern del plenari extraordinari del 15 de juliol

En el darrer plenari extraordinari del 15 de juliol es van prendre els següents acords:

 

Respecte a l'equilibri financer, hi ha amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 45.221'15 i un superàvit anual de 134.763'58 un grau d'execució del pressupost de despeses del 89% i d'ingressos del 95%. El període mig de pagament del darrer trimestre del 2020 és de 6'95 dies.

 

El compte general es va aprovar amb el vot favorable del grup municipal de Junts per Vimbodí i Poblet (5 regidors/es) el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2 regidors/es) va votar-hi en contra.

 

Pel que fa a la liquidació de pressupost, en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 323.747'76 euros, unes obligacions pendents de pagaments de 231.597'18 euros, i un resultat pressupostari ajuntat de 32.537'09 euros

 

Entre altres acords, es va aprovar també la bonificació per obres de la casa de La Pena per 95% per ser un edifici d'interès municipal, el calendari escolar pel curs 2021-2022 de la Llar d'Infants "Les orenetes" i les festes municipals de l'any vinent. També es va autoritzar la compatibilitat laboral per segona activitat d'una treballadora de l'Ajuntament.