3.000 anys d'història als Eixeregats

08/02/2019

3.000 anys d'història als Eixeregats

Un equip de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) ha posat al descobert un enterrament col·lectiu de fa sobre 3.000 anys, corresponent al Bronze final, a la Cova dels Xaragalls, o dels Eixeregats, a Vimbodí i Poblet, que serà de gran interès per estudiar el poblament prehistòric i protohistòric a la Conca de Barberà. La troballa s’ha produït en el transcurs de l’excavació que es du a terme des del passat 18 de febrer i que es perllongarà fins al 15 de març.

La boca de la cavitat que actualment s'excava representa només una part d'un petit complex càrstic d'origen freàtic. Els membres de l’IPHES que hi treballen pensen que part de les coves són totalment colmatades i poden contenir restes de diferents períodes cronològics des del pleistocè mig (500.000) fins a la prehistòria recent (primeres poblacions ibèriques).

Durant aquesta campanya han estat descoberts dipòsits arqueològics que contenen el testimoni del reompliment original de la cavitat. Entre el material descobert durant els primers dies de la campanya d’enguany hi abunden restes humanes, d'animals i ceràmiques de caràcter funerari de fa sobre 3.000 anys. L’estudi d’aquestes restes permetran un coneixement aprofundit d'aquestes poblacions que representen el substrat preromà del poblament de la conca de Barberà.

A més, gràcies a aquestes troballes serà possible desenvolupar la recerca de la tecnologia ceràmica, l'aprofitament i explotació dels ramats i efectuar estudis genètics de les restes paleoantrolpològiques, cosa que permetrà establir el caràcter genètic local o si existeixen dinàmiques d'intercanvi amb altres zones geogràfiques.

Un dels objectius del projecte d’investigació que realitza l’IPHES sobre la Cova dels Xaragalls es registrar i datar els conjunts arqueològics i paleontològics de tot el sistema càrstic. Els treballs d'aquesta campanya permetran documentar d'una forma rigorosa els conjunts arqueològics més recents de la cavitat en el que destaca els materials relacionats amb enterraments humans col·lectius de l'edat del bronze (fa sobre 3.000 anys).

La intervenció arqueològica compta amb el suport logístic de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, Bodegas Torres 'Finca Grans Muralles', i la col·laboració del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (PNIN).

El treball de camp i la recerca al jaciment de la cova dels Xaragalls forma part del projecte quadriennal de recerca de l’IPHES “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, finançat per la Generalitat de Catalunya. També està inclòs en el Grup de Recerca reconegut i finançat per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) “Social, cultural and biological Evolution during the Pleistocene (StEP)” (2017SGR1040).

La cova dels Xaragalls ha estat molt pertorbada per excavacions antigues i a causa d’aquesta intrusió i destrucció molts materials s'han perdut i els que s’han conservat es troben dispersos entre els museus comarcals i altres dipòsits particulars, o es desconeix la seva localització. Els treballs de recerca que des de fa un temps desenvolupa l’IPHES han de contribuir a recuperar i posar en valor tot aquest patrimoni.

L'IPHES també es el responsable de les excavacions anuals del Molí del Salt.